Własność intelektualna
Własność intelektualna to przejaw twórczego działania, kreatywności i inwencji. Odnosi się do takich wytworów ludzkiego umysłu jak: wynalazki, znaki towarowe, czy utwory literackie i artystyczne. Prawa własności intelektualnej są ukoronowaniem wysiłku włożonego w działalność twórczą.

Prawo autorskie i prawa pokrewne
Prawo autorskie przyznaje twórcom dzieł literackich i artystycznych szereg uprawnień. Gwarantuje wyłączność używania lub udzielania zgody innym osobom na używanie ich dzieł w określony sposób, pozwalając jednocześnie twórcom na skutecznie sprawowanie kontroli nad własnymi utworami.

Prawa pokrewne zapewniają ochronę wykonawcom utworów scenicznych, producentom nagrań audio-video oraz organizacjom nadawców programów radiowo-telewizyjnych.

Prawa autorskie i pokrewne nabywane są automatycznie a ich ochrona w Polsce trwa do 70 lat po śmierci twórcy.

Egzekwowanie praw autorskich i pokrewnych stanowi kluczowy element umożliwiający rozwój kreatywności i inwencji twórczej oraz zapewniający powszechny dostęp do kultury, wiedzy czy rozrywki.

Świadczymy szereg usług w celu ochrony praw autorskich i pokrewnych:
  • podejmowanie działań w celu ochrony autorskich praw osobistych i majątkowych
  • doradztwo, opinie i ekspertyzy
STRONA GŁÓWNA USŁUGI ZESPÓŁ KONTAKT
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 Klar Mirosław
Realizacja: yStudio