Własność intelektualna
Własność intelektualna to przejaw twórczego działania, kreatywności i inwencji. Odnosi się do takich wytworów ludzkiego umysłu jak: wynalazki, znaki towarowe, czy utwory literackie i artystyczne. Prawa własności intelektualnej są ukoronowaniem wysiłku włożonego w działalność twórczą.

mgr Filip Klar
Rzecznik patentowy, Radca prawny
Zawodowy pełnomocnik przed OHIM (znaki i wzory wspólnotowe)
Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
Ukończył studia podyplomowe Prawa Własności Przemysłowej
na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
Wpisany na listę Radców Prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie

mgr inż. Damian Krężel
Rzecznik patentowy
Zawodowy pełnomocnik przed OHIM (znaki i wzory wspólnotowe)
Absolwent Wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
ze specjalizacją Zarządzanie Jakością.
Ukończył studia podyplomowe Prawa Własności Przemysłowej na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Sławomir Stypa
Współpracownik, asystent ds. własności przemysłowej, technik mechanik, kilkunastoletnie doświadczenie w branży lotniczej, związany z kancelarią od początku jej działalności.

mgr inż. Mirosław Klar - założyciel kancelarii
STRONA GŁÓWNA USŁUGI ZESPÓŁ KONTAKT
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 Klar Mirosław
Realizacja: yStudio