Własność intelektualna
Własność intelektualna to przejaw twórczego działania, kreatywności i inwencji. Odnosi się do takich wytworów ludzkiego umysłu jak: wynalazki, znaki towarowe, czy utwory literackie i artystyczne. Prawa własności intelektualnej są ukoronowaniem wysiłku włożonego w działalność twórczą.

mgr inż. Mirosław Klar - założyciel kancelarii
Mirosław Klar urodził się 23 czerwca 1958 r. w Mielcu. Studiował w Krakowie na Akademii Górniczo - Hutniczej na Wydziale Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa. W roku 1984 rozpoczął pracę w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL Mielec. Przez kilka lat pracował jako technolog, następnie jako mistrz na Odlewni, a od 1990 roku zatrudniony był w sekcji nowych technologii w Ośrodku Badawczo - Rozwojowym Sprzętu Komunikacyjnego.

W 1995 roku rozpoczął aplikację rzecznikowską, w 1997 uzyskał tytuł rzecznika patentowego. W roku 2004 został wpisany na listę Europejskich Rzeczników Patentowych (EPI) oraz Zawodowych Pełnomocników przed OHIM (znaki i wzory wspólnotowe). Od 1999 roku prowadził Kancelarię Patentową, był także założycielem i wspólnikiem w Kancelarii Prawno - Patentowej Klar i Partnerzy.

Był aktywnym członkiem samorządu rzecznikowskiego, był członkiem Prezydium Krajowej Rady Rzeczników Patentowych, członkiem Komisji Wykonywania Zawodu, wiceprezesem Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, członkiem Komisji egzaminacyjnej, Pełnomocnikiem ds. informatyzacji Izby Rzeczników Patentowych. Realizował projekty informatyczne, wykonywał czynności związane z unowocześnianiem jakości narzędzi pomocnych w pracy rzeczników patentowych, był redaktorem pism wewnątrzkorporacyjnych, odpowiadał za politykę wydawniczą i informacyjną. Prowadził wykłady w Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych w ramach aplikacji rzecznikowskiej.

Był osobą, dla której w życiu codziennym nie było rzeczy niemożliwych, nie było takiego problemu, którego nie umiałby rozwiązać, nie poddawał się, drążył i szukał aż do skutku. Był życzliwym człowiekiem, który zawsze gotów był nieść pomoc innym angażując się w pracę społeczną.

Mirosław Klar zmarł 1 sierpnia 2014 r.
STRONA GŁÓWNA USŁUGI ZESPÓŁ KONTAKT
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 Klar Mirosław
Realizacja: yStudio