Własność intelektualna
Własność intelektualna to przejaw twórczego działania, kreatywności i inwencji. Odnosi się do takich wytworów ludzkiego umysłu jak: wynalazki, znaki towarowe, czy utwory literackie i artystyczne. Prawa własności intelektualnej są ukoronowaniem wysiłku włożonego w działalność twórczą.

Prawa ochronne na wzory użytkowe
Czym jest wzór użytkowy?

Wzór użytkowy to nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci.

Na wzór użytkowy udzielane jest prawo ochronne na okres 10 lat. Podobnie jak patent, prawo ochronne na wzór ma również zasięg terytorialny.

Zgłoszenie wzoru użytkowego dotyczyć może wyłącznie przedmiotu o materialnej postaci, rozwiązującego pewien problem techniczny. W odróżnieniu od wynalazków, wzory użytkowe nie muszą spełniać ustawowego wymogu poziomu wynalazczego. Ich ochrona trwa krócej, ale stanowi również skuteczne narzędzie w prowadzonej działalności.

Świadczymy szereg usług w celu ochrony wzorów użytkowych:
  • udzielanie porad i konsultacji prawnych oraz pomoc we wdrożeniach nowych rozwiązań
  • sporządzanie opinii prawnych
  • reprezentowanie klientów w postępowaniach przed Urzędem Patentowym
  • badania stanu techniki
  • przygotowywanie dokumentacji zgłoszeniowej wzorów użytkowych
  • badanie stanu prawnego wzorów użytkowych
  • prowadzenie postępowań spornych przed Urzędem Patentowym RP
  • prowadzenie postępowań przed sądami administracyjnymi
  • nadzorowanie i wnoszenie opłat urzędowych
  • opracowywanie umów, których przedmiot dotyczy wzorów użytkowych
STRONA GŁÓWNA USŁUGI ZESPÓŁ KONTAKT
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 Klar Mirosław
Realizacja: yStudio