Własność intelektualna
Własność intelektualna to przejaw twórczego działania, kreatywności i inwencji. Odnosi się do takich wytworów ludzkiego umysłu jak: wynalazki, znaki towarowe, czy utwory literackie i artystyczne. Prawa własności intelektualnej są ukoronowaniem wysiłku włożonego w działalność twórczą.

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji
Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.

Zapobieganie czynom nieuczciwej konkurencji pozwala przedsiębiorcom na zachowanie równej pozycji w walce na wolnym rynku, daje możliwość ochrony wartości niematerialnych własnego przedsiębiorstwa nawet wobec braku praw wyłącznych oraz pozwala egzekwować wszelkie naruszenia tajemnic handlowych, dokonywanych również przez nieuczciwych pracowników.

W warunkach gospodarki wolnorynkowej, konkurencja jest czynnikiem pozwalającym osiągnąć maksymalizację zysków. Przedsiębiorcy podejmują szereg działań, wykorzystując różne instrumenty walki konkurencyjnej, które nie zawsze są uczciwe. Nasza Kancelaria występuje w interesie klientów w przypadku zachowań osób trzecich, które noszą znamiona czynów nieuczciwej konkurencji.

Świadczymy szereg usług w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji:
  • reprezentowanie klientów przed sądami powszechnymi w sprawach o dokonanie czynów nieuczciwej konkurencji
  • dochodzenie roszczeń związanych z dokonywaniem czynów nieuczciwej konkurencji
  • sporządzanie opinii i ekspertyz prawnych związanych z uczciwą walką rynkową
  • opracowywanie projektów i opiniowanie umów w zakresie tajemnicy przedsiębiorstw
  • sporządzanie pism ostrzegawczych oraz wezwań do zaniechania
STRONA GŁÓWNA USŁUGI ZESPÓŁ KONTAKT
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 Klar Mirosław
Realizacja: yStudio