Własność intelektualna
Własność intelektualna to przejaw twórczego działania, kreatywności i inwencji. Odnosi się do takich wytworów ludzkiego umysłu jak: wynalazki, znaki towarowe, czy utwory literackie i artystyczne. Prawa własności intelektualnej są ukoronowaniem wysiłku włożonego w działalność twórczą.

Patenty i wynalazki
Czym jest patent?

Patent to prawo wyłączne udzielane na wynalazek - będący rozwiązaniem określonego problemu o charakterze technicznym - który jest nowy, posiada poziom wynalazczy i nadaje się do przemysłowego stosowania.

Patenty są udzielane na okres 20 lat licząc od dnia dokonania zgłoszenia, pod warunkiem terminowego wnoszenia opłat za poszczególne okresy ochrony i obowiązują na określonym terytorium.

Patent jest bardzo ważnym narzędziem pozwalającym osiągnąć przewagę nad konkurencją, podnieść renomę oraz wartość rynkową przedsiębiorstwa oraz ułatwić skuteczną działalność na co raz bardziej wymagających rynkach.

Najważniejszym elementem dokumentacji patentowej są umiejętnie sformułowane zastrzeżenia patentowe, które wyznaczają przedmiotowy zakres ochrony, a do ich wykładni służą opis wynalazku i rysunki.

Świadczymy szereg usług w celu uzyskania patentów na wynalazki oraz ich ochrony:
 • udzielanie porad i konsultacji prawnych oraz pomoc we wdrożeniach nowych rozwiązań
 • sporządzanie opinii prawnych
 • reprezentowanie klientów w postępowaniach przed Urzędem Patentowym
 • reprezentowanie klientów w postępowaniach przed Europejskim Urzędem Patentowym
 • badania stanu techniki oraz zdolności patentowej rozwiązań
 • weryfikacja projektów i rozwiązań pod kątem czystości patentowej
 • sporządzanie opinii dotyczących zdolności patentowej
 • przygotowywanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazków
 • badanie stanu prawnego wynalazków
 • walidacja patentów europejskich na terenie Polski
 • prowadzenie postępowań spornych przed Urzędem Patentowym RP
 • prowadzenie postępowań przed sądami administracyjnymi
 • nadzorowanie i wnoszenie opłat urzędowych
 • dochodzenie praw wynikających z patentów
STRONA GŁÓWNA USŁUGI ZESPÓŁ KONTAKT
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 Klar Mirosław
Realizacja: yStudio