Własność intelektualna
Własność intelektualna to przejaw twórczego działania, kreatywności i inwencji. Odnosi się do takich wytworów ludzkiego umysłu jak: wynalazki, znaki towarowe, czy utwory literackie i artystyczne. Prawa własności intelektualnej są ukoronowaniem wysiłku włożonego w działalność twórczą.

Wzory przemysłowe
Czym jest wzór przemysłowy?

Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację.

Na wzór przemysłowy udzielane jest prawo z rejestracji na okres 25 lat i podzielone jest na 5-letnie okresy.

Ochrona wzorów przemysłowych podnoszących atrakcyjność i wartość oferowanych produktów powinna być brana pod uwagę już na początkowym etapie projektowania wyrobu. Ponadto zabezpiecza ona przed kopiowaniem i podrabianiem produktów oraz prowadzi do zwiększenia zysków.

Świadczymy szereg usług w celu ochrony wzorów przemysłowych:
  • badanie zdolności rejestracyjnej w bazach krajowych i zagranicznych oraz sporządzanie opinii z badań
  • dokonywanie zgłoszeń wzorów przemysłowych w Urzędzie Patentowym RP, wzorów wspólnotowych w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) oraz w innych krajach.
  • nadzorowanie i wnoszenie opłat urzędowych
  • prowadzenie postępowań spornych przed Urzędem Patentowym RP oraz OHIM
  • dokonywanie zmian w rejestrach wzorów przemysłowych
  • przygotowywanie opinii prawnych i ekspertyz
  • przygotowywanie umów, których przedmiot dotyczy wzorów przemysłowych
STRONA GŁÓWNA USŁUGI ZESPÓŁ KONTAKT
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 Klar Mirosław
Realizacja: yStudio