Własność intelektualna
Własność intelektualna to przejaw twórczego działania, kreatywności i inwencji. Odnosi się do takich wytworów ludzkiego umysłu jak: wynalazki, znaki towarowe, czy utwory literackie i artystyczne. Prawa własności intelektualnej są ukoronowaniem wysiłku włożonego w działalność twórczą.

Monitoring praw wyłącznych
Otrzymanie prawa wyłącznego na daną kategorię przedmiotów praw własności przemysłowej jest pierwszą fazą uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku oraz ochrony własnego przedsiębiorstwa. Aby jednak mieć pewność, że wyłączność, którą się uzyskało nie będzie zakłócana przez inne podmioty należy stale monitorować działania swoich konkurentów.

Niejednokrotnie prewencyjne działania podjęte celem ochrony swoich praw pozwalają, już na początkowym etapie, zapobiec nieuczciwym działaniom dokonywanym przez osoby trzecie. Dzięki temu często nie będzie konieczne dochodzenie swoich praw przed sądami powszechnymi co wiąże się niejednokrotnie z dużymi kosztami.

Świadczymy szereg usług zawiązanych z prewencyjną ochroną praw własności intelektualnej, w tym:
  • Monitorowanie rejestrów patentowych, znaków towarowych i in. przedmiotów własności przemysłowej
  • Opiniowanie rozwiązań wprowadzanych na rynek przez innych przedsiębiorców pod kątem naruszenia praw wyłącznych
  • Poszukiwania w internecie pod kątem naruszeń znaków towarowych oraz innych oznaczeń odróżniających przedsiębiorców
  • Monitorowanie konkurencyjnych przedsiębiorstw pod kątem naruszeń praw wyłącznych
  • Sporządzanie sprawozdań oraz opiniowanie działań konkurencji celem ustalenia podjęcia koniecznych działań
STRONA GŁÓWNA USŁUGI ZESPÓŁ KONTAKT
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 Klar Mirosław
Realizacja: yStudio